coADDVA

IoT-verkko

coADDVA – ADDing VAlue by Computing in Manufacturing -hankkeessa kehitetään Edge AI:hin liittyvää osaamista ja käyttöä eri käyttökohteissa. Hankkeen vaikuttavuutta kehitetään uusissa pilottiprojekteissa, joissa yritysten valmiutta Edge AI:n käyttöön pilotoidaan ja arvioidaan. Näiden pilottien lisäksi hanke viestii tekoälyn käytöstä yleisesti eri toimialoilla. Toiminta tuottaa nopeasti hyödynnettäviä parannuksia yritysten toimintaan, ja  kasvattaa alueen toimijoiden valmiutta liiketoiminnan kehittämiseen uusien datavetoisten menetelmien avulla, jolla on laajalle ulottuvat pitkäaikaiset vaikutukset. Hankkeen tuloksena Keski-Suomen alueen yrityksiin syntyy Edge AI:n soveltamisen kautta uusia tuoteideoita ja avauksia vientimarkkinoille. Lisäksi yritykset oppivat ymmärtämään, miten ja miksi Edge AI:n avulla voidaan saavuttaa merkittäviä liiketoimintahyötyjä. Uusien menetelmien käyttöönotto päivittää paikallisen työvoiman osaamista ja mahdollistaa uusien korkean tuottavuuden työpaikkojen syntymisen. Myös JY:n ja JAMK:in aiheeseen liittyvät aktiviteetit tulevat vahvistumaan hankkeen myötä.

Toteutusaika

  • 1.9.2021 – 30.9.2023

Toteuttajat

  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti, päätoteuttaja
  • Jyväskylän yliopisto, osatoteuttaja

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto