eÄlytelli-hanke

eÄlytelli on yhteistyöhanke, jossa toimijoina ovat Jyväskylän Yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutti sekä yhteistyökumppaneina toimivat yritykset. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanke käynnistyi toukokuussa 2019 ja päättyy joulukuun 2021 lopussa.

Hankkeessa kehitetään osaamista ja ratkaisuja, joilla pilotoidaan nimensä mukaisesti ekologisia, älykkäitä ja turvallisia internetin palveluita.

Hankkeen yksi päätavoitteista on rakentaa yhteistyössä toimijoiden (JYU ja JAMK) yhteistyönä teknologioiden oppimis-, soveltamis- ja testausympäristö. Ympäristö toimii samalla myös alustana yrityksille suunnattujen pilottiratkaisujen testaamisessa. Ympäristö toteutetaan Azuren pilvipalveluun.

https://ealytelli.fi/

Toteutusaika

  • 1.5.2019 – 31.12.2021

Toteuttajat

  • Jyväskylän yliopisto, päätoteuttaja
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti, osatoteuttaja

Rahoitus

  • Euroopan aluekehitysrahasto

eÄlytelli-hankkeen tavoitteena on nostaa tietoisuutta ja osaamista teollisen internetin data-analyysin mahdollisuuksista yritysten ja muiden toimijoiden keskuudessa.

Hankkeessa kehitetään toimintaympäristö, jota voidaan hyödyntää tutkimus- ja testaustoiminnan lisäksi koulutusohjelmien tarpeisiin soveltuvana oppimisalustana.