Kriisi- ja tilannetietouden parantaminen Keski-Suomessa

Telia Crowd Insights -tietojen hyödyntäminen pandemiatietoisuuden parantamiseksi KeskiSuomessa on Keski-Suomen liiton rahoittama hanke, jolla pyritään selvittämään, että pystytäänkö ihmisten ja ihmisvirtojen liikkeitä seuraamalla saavuttamaan parempi tilannekuva pandemia tilanteessa. Hankkeen tarkoituksena on keskittyä erilaisiin liikenteenseurantaratkaisuihin sekä tutkia koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia maakunnassa tapahtuvaan liikenteeseen ja liikkumiseen. Keväällä 2020 tuli voimaan poikkeukselliset olosuhteet, joiden takia liikenne muuttui merkittävästi erilaisten rajoitusten ja yleisen varovaisuuden vuoksi. Tämä on yksi merkittävimmistä ilmiöistä, joita projektissa pyritään tutkimaan. Samanlaisissa pandemiatilanteissa ei ole aiemmin ollut samanlaisia nykyaikaisia teknologioita käytössä, joten niiden tutkiminen on kannattavaa mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvien samankaltaisten tilanteiden vuoksi.

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73680

Toteutusaika

  • 1.6.2020 – 31.10.2020

Toteuttajat

  • Jyväskylän yliopisto

Rahoitus

  • Keski-Suomen liitto